ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.122123

ปวช.1การตลาดการตลาด2897125

ปวช.1การบัญชีการบัญชี24185209

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม134558

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ91726

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11771188

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป222648

ปวช.1ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ146882

ปวช.2การตลาดการตลาด85664

ปวช.2การบัญชีการบัญชี9144153

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม82836

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ21517

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ702999

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป151833

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ415

ปวช.2ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ63844

ปวช.322011

ปวช.3การตลาดการตลาด24108132

ปวช.3การบัญชีการบัญชี17166183

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม33538

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ03030

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ9751148

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป21315

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ279

ปวช.3ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ124658

ปวส.12การบัญชี011

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป161733

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป122436

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า163854

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์ตัวแทนออกของ10717

ปวส.1การตลาดการตลาด176077

ปวส.1การบัญชีการบัญชี12112124

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม31922

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ271542

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10010

ปวส.1ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ279

ไม่ระบุข้อมูล2ธุรกิจค้าปลีก101

ปวส.222022

ปวส.22คอมพิวเตอร์ธุรกิจ101

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป112637

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป3811

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า234467

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์ตัวแทนออกของ257

ปวส.2การตลาดการตลาด155671

ปวส.2การบัญชีการบัญชี13121134

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม62430

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ351954

ปวส.2ภาษาต่างประเทศธุรกิจภาษาต่างประเทศธุรกิจ448

ป.ตรี.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ325


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1228511739

ปวช.2122329451

ปวช.3157457614

ปวส.1125300425

ไม่ระบุข้อมูล101

ปวส.2113309422

ป.ตรี.1325

รวม74919082657